anställd

anställd
• löntagare, arbetstagare, arbetare

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • arbetsavtalsförhållande — s ( t, n) anställd i arbetsavtalsförhållande genom enskilt avtal …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • arbetsgivaravgift — s ( en, er) EKON de avgifter som arbetsgivaren betalar till staten för varje anställd person …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • arbetskostnad — s ( en, er) EKON den totala kostnaden för en anställd …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • arbetslivsutveckling — s ( en) förkortat ALU, tidigare projekt för arbetslösa, en ALU anställd …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • banklönekonto — s ( t, n) EKON arbetsgivares konto, ett för varje anställd, i en bank där nettolönen sätts in vid varje lönetillfälle. Kontot är räntebärande och kan kombineras med kredit …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • friår — s ( et, friår) ledighet för anställd i upp till tolv månader …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • intjänandetid — s ( en) tjänstetid som en anställd har på sig att tjäna in ett givet pensionslöfte el. försäkringsskydd …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • kader — s ( n, kadrer el. kadrar) MILIT/POLIT grupp fast anställd personal …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • kaplan — s ( en, er) KYRK präst anställd av en organisation el. institution, åld. hjälppräst …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • konsultbasis — s (oböj. han är anställd på konsultbasis …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”